Top.Mail.Ru

Сотрудники ВУЦ

hr line

РУКОВОДСТВО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

hr line

lozinskiy v2 ov smagin v2

hr line

КАФЕДРА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

hr line

daniel v2 valov v2 sircev v2
mitrofanov aa v3 kozlov il v1 sharonov av v1

hr line

КАФЕДРА ОБЩЕВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

hr line

shishkin aa v4 novikov v2 podsoblyaev v3
lazukin pl v2 ov volovik v2 orlov v2
sigaev v2

hr line

ЦИКЛ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

hr line

marusov v2 aksenov v2

hr line

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

hr line

savelyeva ia v2 kirillov vv v2 kovalchuk tn v2
kostyuchenko ka v2 Avgul ik v2 artanova op v2
Abramovich ri v4 Yakovenko v2 Chernuh v1
Mihailov ia v3 akimova v2
х
1 этаж ГлКорп
2 этаж ГлКорп
3 этаж ГлКорп
4 этаж ГлКорп
1 этаж УЛК
2 этаж УЛК
3 этаж УЛК
4 этаж УЛК
5 этаж УЛК